Kosteikkoasiamieshanke 2012-2014

Kosteikkoasiamieshanke 2012 – 2014 oli Pien-Saimaan suojeluyhdistyksen hallinnoima kaksivuotinen Leader-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli parantaa Läntisen Pien-Saimaan tilaa vauhdittamalla erilaisten vesiensuojelurakenteiden toteuttamista vesistön valuma-alueella. 

Hankkeen puuhamiehenä toimi kosteikkoasiamies Antti Happonen. Hänen tehtävänään oli tiedottaa, neuvoa ja motivoida maanomistajia toteuttamaan vesiensuojeluratkaisuja ja auttaa hankerahoituksen järjestämisessä. Hankkeen aikana rakennettiin tai käynnistettiin 15 vesiensuojeluratkaisua sekä suunniteltiin 30.

Kosteikkoasiamieshanke myös palkittiin kunniakirjalla Lahden Sibeliustalolla vuonna 2014 järjestetyssä Maaseutugaalassa. Kosteikkoasiamieshanke on ainutlaatuinen ja innovatiivinen hanke, jossa on saatu muutamassa vuodessa neuvonnan ja rahoitusmuotojen yhdistämisen kautta toteutettua useita kymmeniä kosteikkoja yksityismaille.

Maaseutugaala 29.10.2014. Kuvassa kosteikkoasiamieshankkeen toteuttajia vasemmalta: Kosteikkoasiamies Antti Happonen, sihteeri Marjut Sassi (Pien-Saimaan vesiensuojeluyhdistys), maaseutusihteeri Juha Tielinen (Taipalsaaren kunta), projektikoordinaattori Raija Aura (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi), varapuheenjohtaja Nyky Vanhanen (Pien-Saimaan vesiensuojeluyhdistys), ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi)