Eteläisen Saimaan kalatalousalue

Pien-Saimaan suojeluyhdistys on Eteläisen Saimaan kalatalousaleen kumppaniyhdistys.  Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Yhteistyötä tehdään erityisesti Läntisen Pien-Saimaan vesialueella.