Toimintaan osallistuminen

Yhdistys tarjoaa kaikille jäsenilleen taustatietoa ja tilannekuvaa Pien-Saimaan vesialueen kuormituksesta, vesiensuojelun toimenpiteistä ja ajankohtaisista asioista Pien-Saimaan rannoilla ja vesialueella. 

Keräämme lisäksi tietoa järven tilanteesta ja sen kehittymisestä suoraan jäsenistöltämme. Tilannekuvan ylläpitämiseksi ja kehityshistorian dokumentoimiseksi pyydämme jäseniämme kertomaan omia kokemuksiaan, havaintojaan ja tietojaan Pien-Saimaan tilanteesta ja sen kehityksestä. 

Aktiivisemmille jäsenilleen yhdistys tarjoaa myös monenlaisia toiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vesialueen kuormituksen seuranta on suuressa määrin vapaaehtoisten yhdistyksen jäsenten vastuulla. Järveen tulevien ojien ja valuma-alueiden seuranta ja poikkeavuuksien raportointi luovat pohjaa yhdistyksen toiminnalle. Myös yhdistyksen toimielimet tarvitsevat aktiivisia henkilöitä pystyäkseen palvelemaan jäsenistöä ja edistääkseen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. 

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä oheisen jäsenhakemuskaavakkeen. Maksa myös yhdityksen jäsenmaksu niin olet mukana aktiivisessa ja tärkeässä toiminnassa yhdessä meidän muiden kanssa. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!