Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja ja tietosuojavastaava
Mikko Lösönen
0407217327


Varapuheenjohtaja kirjanpidon tarkasta
Juha RehulaYliopistovastaava
Kari-Matti Vuori


Asukasyhteyshenkilö
Anneli Becker
Sihteeri ja jäsenvastaava
Juha Rehula
0452481690
Moderaattori
\o/
Hallituksen jäsenet: Mikko Lösönen, Matti Tapanainen, Juha Rehula, Kari-Matti Vuori, Anneli Järveläinen, Marko Suutari, Anneli Becker, Jari Kiljunen