Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja ja tietosuojavastaava
Mikko Lösönen
0407217327
mikko.losonen@lappeenranta.fi
Varapuheenjohtaja rahastonhoitaja
Nyky Vanhanen
0407221597
nyky.vanhanen@gmail.com
Yliopistovastaava
Kari-Matti Vuori
0449719962
karivuori@gmail.com
Kuntavastaava
Matti Kuitto
0405017493
matti.kuitto@gmail.com
Sihteeri ja jäsenvastaava
Juha Rehula
0452481690
juhahm.rehula@gmail.com
Moderaattori
\o/


Hallituksen jäsenet: Mikko Lösönen, Nyky Vanhanen, Matti Tapanainen, Matti Kuitto, Juha Rehula, Kari-Matti Vuori, Riitta Leppänen.