Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat 1) henkilöjäseniä sekä 2) yhteisöjäseniä. Lisäksi yhdistyksellä voi olla 3) kannattavia jäseniä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

1) Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja säännöt ja maksaa yhdistyksen henkilöjäsenen liittymis- ja jäsenmaksun. 

2) Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voi liittyä osakaskunta, rekisteröity asukasyhdistys ja luonnonsuojeluyhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja säännöt ja maksaa yhteisöjäsenen liittymis- ja jäsenmaksun. 

3) Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Yhdistyksen kaikki jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta tai jos hän on yhdistyksen puitteissa tai sen ulkopuolella menetellyt tavalla joka on ristiriidassa yhdistyksen tavoitteiden kanssa ja josta on ollut yhdistykselle merkittävää vahinkoa. 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Uuden jäsenen tulee maksaa omatoimisesti jäsenmaksu yhdistyksen tilille heti jäseneksi hyväksymisen jälkeen.