Toiminnan tukeminen

Lahjoitus

Lahjoituksella tarkoitetaan vapaaehtoista ja vastikkeetonta Pien-Saimaan Suojeluyhdistys ry:n hanketoimintaa varten osoitettua avustusta.  Pien-Saimaan Suojeluyhdistys ry:n hallitus esittää edellisenä vuonna kertyneiden lahjoitusvarojen käyttösuunnitelman yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. 

Keräämällä lahjoituksia hankkeiden omarahoitusosuuksiin voimme käynnistää EU ja muilla julkisilla rahoilla Pien-Saimaan hyväksi tehtäviä hankkeita. Omarahoitusosuudet ovat tyypillisesti 10-30% hankkeiden kokonaisbudjetista, joten yhdellä eurolla voimme saada jopa yhdeksä euroa julkista hankerahoitusta. 

Voitte siis tukea yhdistyksemme  tulevia hankkeita tekemällä euromääräisen lahjoituksen yhdistyksen tilille. Toivomme, että lahjoituksen antajan antaa meille luvan mainita lahjoittajan nimen web-sivujemme "Talkoissa mukana" valikon alla. 

Kannatusmaksu

Kannatusmaksulla tarkoitetaan vapaaehtoista ja vastikkeetonta Pien-Saimaan Suojeluyhdistys ry:n arkitoimintaa tukevaa rahallista avustusta. Kannatusmaksua ei  varsinaisesti korvamerkitä mihinkään tiettyyn vesiensuojeluhankkeeseen, vaan sitä käytetään yhdistyksen arkirutiinien tai jo käynnissäolevien hankkeiden toteuttamiseen .

Voit siis tukea yhdistyksemme toimintaa maksamalla vapaaehtoisen kannatusmaksun yhdistyksen tilille. 

Kannatusmaksut käytetään mm: 

  • Vesiensuojeluun liittyvään tiedottamistyöhön.
  • Yhdistyksen jäsenistön opastuksen ja neuvonnan toteuttamiseen vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä.
  • Pien-Saimaan kuormitusta vähentävien hankkeiden ja erilaisten toimenpiteiden valmistelu ja -toteutustöihin.

Toivomme saavamme yhteisötukijoidemme nimen, yhteyshenkilön ja logon lisättäväksi web sivujemme "Talkoissa mukana" valikon alle. Tätä varten pyydämme lähettämään jpg, png tai muussa vastaavassa muodossa olevan logon yhdistyksen toimihenkilölle.