Kevät- ja syyskokous 2020

20.11.2020

Kevät- ja syyskokous 2020 

Aika ja paikka: Kokous pidetään Saimaariumissa ti 8.12.2020 klo 18:00 alkaen (Satamatie 8, 53900 Lappeenranta) Koronpandemian takia yhdistys ei pitänyt sääntömääräistä kevätkokousta 2020. Hallitus toivoo ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen: losonen82 |at| gmail.com tai puhelimitse 0503312787. 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan t arkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisu us 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 
5. Yhdistyksen kevätkokouksen asiat 
5.1. Tilinpäätös 
5.2. Vuosikertomus 
5.3. Tilintarkastajan lausunto 
5.4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 


6. Yhdistyksen syyskokouksen asiat: 
6.1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarv i o sekä liittymis ja 
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalent erivuodelle 
6.2. Päätetään hallituks en jäsenten lukumäärästä 
6.3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
6.4. Valitaan tilintarkastaja


7. Muut esille tulevat asiat