Kevät- ja syyskokouskutsu 2021

10.12.2021

Hallitus oli päättänyt 1/2021 kokouksessaan pitää kevät ja syyskokoukset syksyllä 2021. Yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään Lappeenrannan kaupungintalolla 30.12.2021 klo 18:00 alkaen, mikäli koronarajoituksista ei muuta johdu. Kokoustila varataan osallistujamäärän mukaan.

Hallitus toivoo ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen: losonen82 |at| gmail.com tai puhelimitse 0503312787.

Esityslista

1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Yhdistyksen kevätkokouksen asiat 5.1. Tilinpäätös 5.2. Vuosikertomus 5.3. Tilintarkastajan lausunto 5.4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

6. Yhdistyksen syyskokouksen asiat: 6.1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 6.2. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 6.3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 6.4. Valitaan tilintarkastaja

7. Muut esille tulevat asiat